مشتریان

برخی از مشتریان ما که مفتخر به همکاری با آنها هستیم:

 

۱-شرکت صنعتی پارس مینو

۲-شرکت راما مهر آریا

۳-شرکت ویتانا

۴-شرکت چای گلستان

۵-شرکت لینا نیک

۶-چیپس باتو

۷-شرکت ایران شکلات

۸-شرکت آناتا

۹-شرکت گرجی

۱۰-شرکت ناصح پاد

۱۱-شرکت نوشین فرد ( کلوچه نوشین )

۱۲-شرکت بهناب کویر

۱۲-شرکت شیوا

۱۳-شرکت نادریان فرد

۱۴- آدامس بایودنت

۱۵- شرکت آماده لذیذ

۱۶- شرکت دراژه

۱۷- شرکت فرمند

۱۸- شرکت کیان باداس (محصولات هاتی کارا)

۱۹- شکلات برنوتی

۲۰- گروه صنعتی زر

و ده ها شرکت دیگر .